Santax Medico AB förvärvar
Nimax AB medical products.

Santax Medico AB har förvärvat och övertagit alla aktiviteter från Nimax AB beträffande medicintekniska produkter.

Santax Medico är sedan 1954 etablerade i den medicintekniska branschen med fokus på medicinsk bildteknik. Företaget är etablerat i hela Norden; Danmark, Sverige, Norge och Finland.

All löpande verksamhet övertas av Santax Medico AB, så som försäljning, service, prisförslag, offerter, anbud samt ingångna avtal.

Patrik Gustafsson Nimax AB övergår som produktansvarig till Santax Medico AB.

Vår ambition är att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla parter.

 

Kontakta oss

Om du behöver mer information så kontakta:

Torgny Bergerstam Försäljningschef på Santax Medico AB
torgny.bergerstam@santax.com, +46 (0) 708788104

Patrik Gustafsson, +46 (0) 707762160

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.

 

Med vänliga hälsningar,

Santax Medico AB
Torgny Bergerstam
Försäljningschef

Nimax AB
Nils Lundberg
VD