Sony UPP 110HD

Type II High Density Thermal printing paper

När du försöker skaffa optimal utskriftskvalitet så är frestande att fokusera endast på hårdvaran. Vilket är viktigt. Men din skrivares hårdvara är bara en del av en process från bildtagning till bildproduktion. Valet av utskriftsmedia är lika avgörande. Klicka dig vidare för att läsa mer om Nimax fotopapper, medicinskt papper & ultraljud papper via länk nedan!

Upp 110HD nimax